Σεμιφρέντο μπισκότου

Καταλαβαίνουμε ότι η ιταλική μαρέγκα είναι έτοιμη όταν ο κάδος έχει κρυώσει και αυτή στέκεται πάνω στο σύρμα του μίξερ, χωρίς να ρέει.

"Greek Ελληνική" News